Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO esklep-myjki.pl

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma EL-TOM Magdalena Karczewska z siedzibą w ul. Gdańska 24, 14-200 Iława , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7441499788, REGON 281357336 adres poczty elektronicznej: biuro@esklep-myjki.pl - zwany dalej "Administratorem".

 2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem www.esklep-myjki.pl.

 3. Skrót RODO użyty w polityce prywatności oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników.

 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

 6. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. Realizacji zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c. Analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

DANE, KTÓRE ZBIERAMY

 1. Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe : imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego (do celów rozliczeń zwrotów i reklamacji). W wypadku Przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.

 

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Logi nie są ujawniane osobom trzecim. Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych - w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis esklep-myjki.pl korzysta z plików cookies. W jaki sposób korzystamy z plików cookies znajdzie w Informacja o cookie

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.

 2. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom państwowym, organom ścigania).

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA – TWOJE PRAWA

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Prawo do sprostowania danych możesz realizować poprzez konto w esklep-myjki.pl,  również przez edytowanie danych w sekcji „Moje konto”.

 5. Masz prawo do usunięcia konta w  esklep-myjki.pl (W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja i usunięcie konta" na adres: biuro@esklep-myjki.pl. Wiadomość musisz przesłać z adresu mailowego, który jest przypisany do konta w esklep-myjki.pl. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Polityka bezpieczeństwa jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.


Przejdź do strony głównej
Kontakt
Bestsellery
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 5%

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 100,00 zł